Wat te doen bij een schoorsteenbrand?

Ontstaat er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een schoorsteenbrand dan merkt u dat meestal aan een loeiend lawaai in de schoorsteen. Doe dan het volgende:

Sluit direct de schoorsteenklep;

Sluit direct de luchttoevoer van de kachel en bij een haardkachel ook de deurtjes;

Waarschuw de brandweer;

Doof snel het vuur in de haard of kachel met zand of soda om rook in uw huis te voorkomen;

Ventileer;

Gebruik nooit water om het vuur te doven, er kan een gigantische hete stoomwolk ontstaan en daardoor brandwonden;

Heb altijd een paar vuurvaste handschoenen bij de hand.

Zorg dat de schoorsteen na een brand eerst wordt geveegd en geïnspecteerd op beschadiging en lekkage;