Het behoud van een leefbaar milieu: Een groot belang voor ons allen!

Om milieubewust te kunnen stoken zijn er voldoende mogelijkheden.
Van aardgas is bekend dat het een redelijke schone brandstof is. Het wordt dan ook in ieder huishouden gebruikt.
Ook het milieu kiest voor hout. Hout is er genoeg en veel landen kennen een goede planmatige zorg voor het houtarsenaal in de toekomst. De aanwas is zelfs groter dan het verbruik. Maar, wat is hout eigenlijk? Onder invloed van zonlicht bouwt een boom uit kooldioxyde (CO2), water en mineralen houtcellen op. In feite is hout dus opgeslagen zonne-energie. Tijdens dat groeiproces onttrekt de boom het schadelijke CO2 (broeikaseffect!) aan de lucht en geeft er zuurstof voor terug. Vandaar dat wandelen in een bos zo gezond is. Als brandstof is hout ideaal, ook uit milieuoverwegingen. Want als we het ongebruikt zouden laten en dus laten verrotten, dan komt er dezelfde hoeveelheid kooldioxyde (CO2) vrij als verbranding. In milieutermen gesproken: hout = CO2-neutraal.

Hoe werkt het – Goede kringloop van hout

Bomen zetten met behulp van zonlicht het in de lucht aanwezige kooldioxyde (CO2) om in zuurstof (O2) en cellulose. Het C-atoom (koolstof) blijft in het hout.

Als bomen worden gekapt of sterven, geven ze bij het vergaan weer koolstofdioxyde af (CO2).

Hetzelfde gebeurt bij verbranding in een haard of kachel. Ook dan komt door verbranding koolstofdioxyde vrij. Rotten of vergaan van hout is eigenlijk zeer trage verbranding.

Voldoende gezonde bossen geven een eindeloze productie van milieuvriendelijke brandstof. En zijn een zegen voor mens en dier.

Geimpregneerd of geverfd hout, plastics en huis- en tuinafval brengen bij verbranding in haarden of kachels gevaarlijke stoffen in het ons dierbare milieu.
NIET DOEN DUS!